שיוך לטאג: מצברים למוניות

מצברים לתחבורה ציבורית

אם הנך בעל מונית ואו כל רכב הסעה נשמח לספק ולהתקין לך את המצבר התואם עבןר רכבך מצבר שיעמוד העומסים המלווים את הנהיגה ברכב ציבורי מכל סוג