מצברי שנפ – דגמים

 • וולט – 12

  מצבר לרכב שנפ - 55A

  מצבר לרכב שנפ - 55A

 • אמפר – 55
 • זרם התנעה – 320
 • אורך – 242
 • רוחב – 175
 • גובה – 190
 • אחריות מלאה על המצבר – 12 חודשים
 • וולט – 12

  מצבר לרכב שנפ - 60A

  מצבר שנפ - 60A

 • אמפר – 60
 • זרם התנעה – 320
 • אורך – 230
 • רוחב – 170
 • גובה – 225
 • אחריות מלאה על המצבר – 12 חודשים
 • וולט – 12

  מצבר לרכב שנפ - 65A

  מצבר שנפ - 65A

 • אמפר – 65
 • זרם התנעה – 400
 • אורך – 270
 • רוחב – 173
 • גובה – 223
 • אחריות מלאה על המצבר – 12 חודשים
 • וולט – 12

  מצבר לרכב שנפ - 72A

  מצבר שנפ - 72A

 • אמפר – 72
 • זרם התנעה – 450
 • אורך – 286
 • רוחב – 175
 • גובה – 190
 • אחריות מלאה על המצבר – 12 חודשים
 • וולט – 12

  מצבר לרכב שנפ - 90A

  מצבר שנפ - 90A

 • אמפר – 90
 • זרם התנעה – 470
 • אורך – 353
 • רוחב – 175
 • גובה – 190
 • אחריות מלאה על המצבר – 12 חודשים
 • וולט – 12

  מצבר לרכב שנפ דגם - 95A

  מצבר שנפ - 95A

 • אמפר – 95
 • זרם התנעה – 500
 • אורך – 303
 • רוחב – 175
 • גובה – 215
 • אחריות מלאה על המצבר – 12 חודשים