מצברים לתחבורה ציבורית

אם הנך בעל מונית ואו כל רכב הסעה נשמח לספק ולהתקין לך את המצבר התואם עבןר רכבך מצבר שיעמוד העומסים המלווים את הנהיגה ברכב ציבורי מכל סוג